B-Series

   
 1. JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission 98 Spec Integra Type R B18C5
  JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission 98 Spec Integra Type R B18C5
  JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission 98 Spec Integra Type R B18C5 View Details

  (USD) $4,200.00

  Out of stock

 2. JDM Acura Integra B18B OBD2 Engine Transmission S80 LS Integra B18B Swap MT
  JDM Acura Integra B18B OBD2 Engine Transmission S80 LS Integra B18B Swap MT
  JDM Acura Integra B18B OBD2 Engine Transmission S80 LS Integra B18B Swap MT View Details

  (USD) $1,900.00

  Out of stock

 3. JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission 98 Spec Integra Type R B18C
  JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission 98 Spec Integra Type R B18C
  JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission 98 Spec Integra Type R B18C View Details

  (USD) $4,399.99

  Out of stock

 4. JDM 94-01 Honda Acura Integra GSR 1.8L OBD2 DOHC Vtec Engine Long Block Motor
  JDM 94-01 Honda Acura Integra GSR 1.8L OBD2 DOHC Vtec Engine Long Block Motor
  JDM 94-01 Honda Acura Integra GSR 1.8L OBD2 DOHC Vtec Engine Long Block Motor View Details

  (USD) $2,199.99

  Out of stock

 5. 98-01 HONDA ACURA INTEGRA TYPE R 1.8L VTEC ENGINE LSD TRANS ECU JDM B18C ITR
  98-01 HONDA ACURA INTEGRA TYPE R 1.8L VTEC ENGINE LSD TRANS ECU JDM B18C ITR
  98-01 HONDA ACURA INTEGRA TYPE R 1.8L VTEC ENGINE LSD TRANS ECU JDM B18C ITR View Details

  (USD) $4,299.99

  Out of stock

 6. JDM B18C GSR SWAP OBD2 5 SPEED TRANSMISSION VTEC MOTOR ENGINE AXLES ECU
  JDM B18C GSR SWAP OBD2 5 SPEED TRANSMISSION VTEC MOTOR ENGINE AXLES ECU
  JDM B18C GSR SWAP OBD2 5 SPEED TRANSMISSION VTEC MOTOR ENGINE AXLES ECU View Details

  (USD) $3,200.00

  Out of stock

 7. JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission Integra Type R B18C5
  JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission Integra Type R B18C5
  JDM Honda B18C VTEC Engine LSD Transmission Integra Type R B18C5 View Details

  (USD) $3,899.99

  Out of stock

Loading...